Submit Rock Confession

Responsive image

Rock Confession

Có những bản nhạc Rock-Metal không chỉ là bản nhạc mà còn là 1 nơi đặc biệt cất giữ những tâm tư và cả kỉ niệm. Và đôi khi niềm vui trong cuộc sống này chỉ đơn giản là được nói ra hết những tâm tư suy nghĩ trong lòng ra với thế giới bên ngoài. Cùng Rock Confessions chúng tôi chia sẻ những điều đó với mọi người nào các bạn ;)